Peter Hagdahl

Forskare (2009-2012)

Händelser, konflikter och transformationer (komplexa system)

Konstnären Peter Hagdahls forskningsprojekt, Händelser, konflikter och transformationer (komplexa system), syftade till att skapa ett konstnärligt verk, en konstruktion, med förmågan att på olika sätt detektera, reagera på, och transformeras beroende på olika yttre omständigheter. Forskningsprojektet avsåg att utveckla och undersöka metoder för informationsutvinning (data mining), sensortekniker samt interaktiv skulptur.

Liquids (experiment no. 6, spilling) © Peter Hagdahl

Liquids (experiment no. 6, spilling) © Peter Hagdahl

Läs mer: peterhagdahl.com

Finansierades av Vetenskapsrådet.