Redundancy vs Efficiency

Projektledare: Ulrika Lundgren, Medsökande: Johan Grönberg (2012-2015)

’Redundans är grundläggande för allt liv – alla levande organismer är beroende av ineffektiviteter för att kunna hantera förändring. Saknar vi ett perspektiv på hur vi ska planera och hantera våra städer i en värld som blir alltmer oförutsägbar pga klimatförändringar? Denna studie syftar till att kreativt utforska begreppet redundans genom att: 1. Samla och jämföra existerande koncept kring resiliens från olika kunskapsfält med syftet att upptäcka användbara mönster och kopplingar mellan dem. 2. Identifiera och jämföra urbana områden som har hanterat eller misslyckats med att hantera chockartad förändring 3. Producera strategier, koncept och förslag för redundansplanering.’

©Ulrika Lundgren (Goa)

©Ulrika Lundgren (Goa)