Research Project 12-12-2012

Projektledare: Naun Rodrigo Juarez Gonzalez (2012-2015)

’En dokumentärfilm kommer att göras om Mayaindianernas profetior som involverar 2012-fenomenet. Olika perspektiv kommer att fångas bland folket i Guatemala inklusive de som är ansvariga för att förmedla budskapet om profetiorna; Mayas äldste. Hela dagen den 12 december 2012 kommer att filmas i syfte att dokumentera omvandlingen av människan som kommer att ske enligt profetiorna – väntan på jordens förmodade undergång. Frågor om högkultur och traditionell kultur kommer också att studeras i relation till olika rörelser (hippie-livsstil, new age, rave) som har lämnat flera influenser på nutida mainstream-eller subkulturtendenser.’

Stillbild från video 12-12-2012, ©Naun Rodrigo Juarez Gonzalez

Stillbild från video 12-12-2012, ©Naun Rodrigo Juarez Gonzalez