Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

This post is also available in: English (Engelska)

Samarbetspartners

Kungl. Konsthögskolan har etablerat forskningsrelaterade samarbeten med följande lärosäten:

Lunds universitet (2010-)

Stockholms konstnärliga högskola (2014-)

Kungl. Konsthögskolan ingår även i det nationella nätverket Konstex vilket inbegriper samtliga svenska lärosäten som har examensrättigheter på konstnärlig grund. Aktuella ämnen inom utbildning och forskning diskuteras.