Schematisk bild av Ångermanälven – An Expedition following the Structures of Water Regulation in Ångermanälven

Projektledare: David Larsson (2012-2014)

’Jag ska genomföra och dokumentera en expedition utifrån en karta med titel ”Schematisk bild över Ångermanälven”. Kartan är från mitten av 1970-talet och beskriver utbyggnaden av vattenkraft samt vattenreglering i Ångermanälven samt de anslutande älvarna, Faxälven, Fjällsjöälven samt Åseleälven. Min farfar arbetade på vattenkraftbyggen i Ångermanälven och min far levde sina första år i olika temporära vattenkraftbyar där även min farmor arbetade som lärare. Historien om utbyggnaden av vattenkraft i de norrländska älvarna under 1940-50-60-talen är på detta sätt min privata släkthistoria men det är samtidigt en historia om uppbyggnaden av det moderna Sverige, industrin och välfärdsstaten.’

© David Larsson