Small scale derangements

Projektledare: Anne Marte Overaa (2011-2015)

’Projektet består av planering, repetitioner och verkställandet, av ett flertal offentliga händelser vilka åtföljs av en publikation. Arbetet färgas av tankar om naïvité och en idé om givandet. Något kommer att användas, som trots sin icke-krävande och lätt omtyckbara form, har tydliga oskrivna regler. Genom att agera som agent och försöka ”sälja” något som ingen vill ha, kommer Anne Marte Overaa att arbeta i två motstridiga världar. Systematiska experiment, som sker genom subtila eller mer tydliga interventioner och performances, framförs av musiker, skådespelare samt möjligtvis människor från andra arbetsfält. Dessa händelser kommer att visas i ett igenkännligt format medan innehållet framstår som mer oväntat.’

Nothing is free. Offentlig intervention 2010. Performer: Tanja Thara