WITHIN @ Sharjah Biennial 11, 2013.


 
September 2018 lanserade vi en ny praktikbaserad kurs på avancerad nivå med utbytbara teman varje läsår.
Den första gästprofessorn/forskaren som kommer leda Composing / Public / Space är den välrenommerade ljudkonstnären och tillika elektroakustiska kompositören Tarek Atoui. Samtliga åtta kursdeltagare kommer arbeta med individuella forskningsprojekt parallellt med en gemensam dialog kring de tre aspekterna composing, public och space.
Kursplan Composing / Public / Space
Läs mer på kursens engelska sida!
 

Tarek Atoui Photo: Matteo Bellomo Fabrica


[study_facts]
Kontakt för frågor: Åsa Andersson, forskningskoordinator.