The Syrian who wanted the Revolution, Abounaddara, 2016.


The Unknown Soldier, Abounaddara, 2012.


 
 
 
 
 
 
Critical Images är en ettårig kurs på avancerad nivå som inbjuder deltagarna att bidra till en universell reflektion om rätten till bilden och arbeta med etiska frågor i relation till representation.  Ambitionen är att med utgångspunkt i det anonyma syriska filmkollektivet Abounaddaras metoder experimentera med produktionen av värdiga bilder och utveckla en kritisk diskurs tillsammans med konstnärer, filmskapare, forskare och aktivister.
Kursen ges på engelska. Läs mer om kursen på vår engelska sida.
Kursplan Critical Images 2018 2019