Studerande på högskolor som Kungl. Konsthögskolan har utbytesavtal med kan ansöka om en utbytesperiod från 3 månader upp till 1 år.
Studerande på högskolor som vi inte har utbytesavtal med, eller sökande som nyligen utexaminerats från likvärdig högskoleutbildning, kan söka till Kungl. Konsthögskolan som gäststudent i fri konst.
För utbyte via KUNO-Nordplus finns ansökningsblanketten på www.kuno.ee.
Läs mer på vår engelska sida.