Verk av Victoria Verseau.


 
Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, som ges möjlighet att ägna en termin / ett läsår till ett individuellt utformat konstnärligt projekt inom ett valt område. Vårterminen 2019 erbjuds projektstudier inom områdena glas, skulptur och måleri.
Observera att projektstudierna som börjar i mitten av januari 2019 omfattar en termin (30hp).
[study_facts]
 
Förutom arbetet med det egna projektet syftar kursen till att utveckla de nödvändiga kunskaperna för att på ett kreativt sätt ta sig an avancerade konstnärliga problem. Konstnären utmanas att utforska den konstnärliga processen och formulera nya frågeställningar genom den egna praktiken.
Projektutbildningen kan sökas till följande studieområden vårterminen 2019:
Glas
Studieområdet Glas, är öppet för konstnärer som vill arbeta med ett projekt med inriktning på glas.
Förkunskaper i glas är inte nödvändiga, däremot välkomnas projekt med en undersökande arbetsmetod. Verkstaden erbjuder möjlighet att arbeta i en mängd olika tekniker, såsom kallglasgjutning, fusing, emaljglasmåleri, blyinfattning, blästring samt bending och slumping. Under våren ges också möjlighet att inom ramen för projektstudierna delta i en kortare baskurs i planglastekniker.
Skulptur
Inom studieområdet Skulptur prioriteras projektansökningar med innovativa projekt. Förkunskaper
erfordras. Skulpturverkstaden erbjuder ett flertal möjligheter att arbeta och experimentera med tredimensionella objekt. Möjlighet finns att arbeta med material som till exempel Jesmonite, silikon, polymera material, gips vax och alginat.

Måleri

Projektstudierna inom måleri vänder sig till yrkesverksamma konstnärer. Projektperioden innebär möjlighet till handledda samtal med lektor inom området samt möjlighet att ta del av kursutbudet inom måleriområdet. Ingen ateljéplats erbjuds, men möjlighet finns att boka projektrum vid vissa tillfällen under terminen. Det sökta projektet ska ha en tydligt formulerad frågeställning och metod. Experimentella och nytänkande projekt prioriteras. Undervisningen sker på engelska.

Om studierna

Projektstudenterna arbetar sida vid sida i verkstäderna med studenter från programmen i fri konst, vilket underlättar för en studiemiljö präglad av experimenterande, kunskap och kritik. Handledarna är tillgängliga med sin tekniska och konstnärliga erfarenhet.
Det praktiska arbetet med ditt egna projekt är fokus i projektutbildningen. Det kombineras med teori, handledarsamtal och seminarier. Du kan också delta i ordinarie föreläsningar i konstens teorier och historia som löper under våren, samt övriga öppna föreläsningar som arrangeras på skolan.
I slutet av kursen kommer du att ha möjlighet att redovisa ditt arbete i utställningsform.
Projektstudenter har i förekommande fall tillgång till en plats i verkstad, men inte ateljéplats.

Ansökan

Du ansöker enbart på KKH:s länk. När du skapat ett konto får du i ett mejl inloggningsuppgifter och en länk som du klickar på för att fortsätta med din ansökan.
Ansökan består av flera flikar. När all information är ifylld under en flik ändrar den färg till grön. Din ansökan är inte komplett förrän alla flikar blivit gröna.
Du sparar/skickar din ansökan genom att trycka på Spara. Varje gång du trycker Spara skapar/skickar du en ny version av din ansökan, som då ersätter den gamla.
Arbetsprover
I ansökan laddar du upp dokumentation av 6–8 st arbetsprover (till exempel fotografier, objekt, skulpturer, videos etc – gällande längre filmer/videoverk ska du också lämna in en kort synopsis/trailer).
För varje enskilt arbetsprov kan dokumentationen inkludera max 5 bilder exempelvis översiktsbilder, närbilder, skisser samt eventuellt skriftlig beskrivning. Information om verkens mått, material, speltid och tillkomstår ska ingå.
Accepterade filformat för film är MOV, MP4 (MPEG4) eller AVI, max 45MB/min, dock högst 2GB/film, JPG för bild och MP3 för ljud (2 kanals stereo används under antagningen men möjlighet till 7.1 kanals ljud finns).
En bifogad länk till en hemsida godtas inte.

Finansiering och avgifter

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Sökande från länder utanför EU måste betala ansöknings- och studieavgift. Studieavgiften för Kungl. Konsthögskolans program och kurser är 313 000 kr per läsår, och ansökningsavgiften är 900 kr. Internationella studenter som antagits till studier i Sverige måste också, för att kunna få ett studievisum, uppvisa att de har medel att försörja sig under studietiden. Läs mer om avgifter här!
[downloadable_files]