SuperSolarDistiller

Projektledare: Frida Eriksson, Medsökande: Johan Zetterquist, Ry Morrison (2011-2013)

’Av vår planets vattentillgångar utgör endast 3% sötvatten. Av dessa 3%, är 68,7% bundet i form av is och glaciärer. Resten är orättvist fördelat över jordklotet. Omkring 875 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten. Omkring 7 miljoner, hälften barn, dör årligen på grund av vattenbrist, diarréer och andra sjukdomar orsakade av förorenat vatten. KU-projektet undersöker möjligheten att ta tillvara på och omvandla det regn- och saltvatten, som finns i utsatta delar i världen, till drickbart sötvatten. En destillationsapparat kombineras med en solkokares funktionalitet för att effektivisera processen så att fler människor kan ges tillgång till rent dricksvatten.’

SuperSolarDistiller