För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Master of Fine Arts'22

Avgångsutställning MFA

Bachelor of Fine Arts´22

Avgångsutställning BFA

Terrarium: Förstaårsutställningen på Kungl. Konsthögskolan 2021

Kungl. Konsthögskolan söker rektor

Difficult Heritage - Public Program

Difficult Heritage – Public Program

Fatima Kassius BA 2019-20.

Kungl. Konsthögskolan söker adjunkt inom restaureringskonst

Mellanrummet, Kungl. Konsthögskolan. Foto: Patrick Miller

Kungl. Konsthögskolan söker adjunkt inom byggnadskonst

Morgonbad i Torneträsk vid Abisko Naturvetenskapliga station/Polarforskningssekretariatet.

Photographic Artist’s Book | 2022

Stor donation för främjandet av konstnärlig utbildning

Selma Morshedi. Självporträtt med kung Midas åsneöron Olja på ritfilm, 2021. Originalstorlek 42 x 29,5 cm x2.

Mejanstudenter nominerade till Den tänkande handen

After Work: A book about the meaning of Work

After Work: a book about the meaning of Work