För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Manual: On Artistic Processing and Art’s Pedagogy

”Liljevalchs (skyltreplikverk/ sign replica piece),” för utställningen ”Fiktionen är inget skämt/ Fiction Is No Joke,” 2007, ett verk av/a work by Sophie Tottie, 2007. Foto CH Tillberg

Sophie Tottie på Liljevalchs

Kungl. Konsthögskolan växer

Tunnel Vision

Peter Geschwind.

Peter Geschwind 1966–2021

Claude Monet…, diptyk, 2021

Robin Rydenhov

Karon Nilzén: "The Eye of the Mole and the Perpetual Motion"

Karon Nilzén

Mejan välrepresenterat bland Moderna Museets konstinköp