För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Hösten på KKH

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Bild: Patrick Miller
Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Bild: Patrick Miller

Var tar en konstutbildning plats? I studenternas ateljéer eller i våra verkstäder och föreläsningssalar? Sker den också i våra utställningar och projekt som tar plats både inom och utom skolans väggar, eller äger den rum i det virtuella rum som uppstått under pandemin som migrerar mellan en mängd platser över hela världen? Svaret är inte entydigt; Kungl. Konsthögskolans undervisning och forskning har en rörlighet där studenter, lärare och forskare rör sig mellan olika rum och arbetsformer.

Samma mångdimensionella karaktär har högskolan i stort. Den är en plats för undervisning och forskning, men den är också en publik plats med ett rikt program av utställningar och föredrag som en större allmänhet kan ta det av. Det är i gränssnittet mellan dessa olika delar som våra studenter och forskares arbeten blir till och där vi som högskola tar del i en utveckling av konsten och samtal om konst i samhället i stort.

Kungl. Konsthögskolan är sedan första september i år två institutioner, en för vår forskning och vidareutbildning som leds av Petra Bauer och en institution för vår programutbildning som har Agneta Linton som prefekt. Som rektor vill jag varmt välkomna Petra Bauer, tidigare professor i rörlig bild på KKH, och Agneta Linton, tidigare prefekt och prorektor vid Konstfack, och ser fram emot att följa hur de kommer vara del i att fortsätta utveckla konsthögskolan.

I takt med att restriktionerna dras tillbaka kommer vi att succesivt öppna högskolan och åter bjuda in en större publik att ta del av vår verksamhet på Skeppsholmen och andra platser. Det är redan på gång. Just nu pågår en spännande utställning av och med Sixten Sandra Österberg på Galleri Mejan. På konsthallen Mint möter publiken en utställning av en av våra forskarstuderande, Emanuel Almborg, som under en längre tid arbetat med den radikala pedagogikens möjligheter till samhällsförändring.

Häromveckan öppnade biennalen Seoul Media City där ett fantastiskt projekt, K-popbandet C-U-T av vår professor i performance samt studenterna Niels Engström, Aron Fogelström, Victor Fogelström, Valentin Malmgren, Caio Marques de Oliveira och Karon Nilzén Jonsson, deltar.

Under hösten håller en av våra forskare, skribenten och curatorn Camila Marambio, en serie konsthändelser med internationella gäster som berör hälsa, sjukdom och död. I november öppnar vi alla högskolans ateljéer för vår årliga Rundgång.

Så varmt välkomna till en spännande höst på Kungl. Konsthögskolan! Varmt välkomna också till våra nya studenter!

Sara Arrhenius, rektor vid Kungl. Konsthögskolan.

Nya studenter vid programmet i fri konst

RODA ABDALLE, VICTOR AHLÉN, SOFIA ANDERSSON, NEIL BHAT, EBBA BIRKFLO, TILDE BJÖRK, NIKLAS BREIMERT, VINICIUS DOS SANTOS, GWENDOLINE GAMBET, ELLINOR HAGMAN, ANNA HEYMOWSKA, SUSANNA HURTIG, LEONA CAUKLIJA, ANDREA LARSSON, KRISTINA NENZÉN, CHRISTOPHER ROBIN NORDSTRÖM, DAVID PERMÉN, SIMON STRÅÅT, JOSEPHINE THORSBY, HANNA TORDAI

Masterprogrammet

DAVID GRØNLYKKE, CARL HUGOSSON, EVELINA LINDSTRÖM, KSENYA PEDAN, FRIDA PETERSON, SIMON SJÖSTRÖM, BREOGÁN TORRES GUTIERREZ, JOHANNES ZACHARIAS, LISA ZETTERBERG