För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

KKH i forskningssamarbete med SciLifeLab

The image number is AdobeStock_411889528 and its description on the Adobe Stock website is "art photography of abstract fluid art painting with alcohol ink, black, gray and gold colors.”
The image number is AdobeStock_411889528 and its description on the Adobe Stock website is "art photography of abstract fluid art painting with alcohol ink, black, gray and gold colors.”

Med initiativet Coalescence; Scientific research through an artist’s lens har Kungl. Konsthögskolan och SciLifeLab, ett svenskt nationellt vetenskapligt centrum för storskalig forskning inom biovetenskap, medicin och miljö, kopplat samman konstnärer och forskare.

Inspirerat av den forskning som bedrivs på SciLifeLab, är syftet att utforska vad mötet kan resultera i, för såväl konst som vetenskap.

När projektet inleddes i februari 2023 fick konstnärer och forskare möjlighet att presentera sina respektive områden för varandra. Den 25 april till och med den 5 maj visas resultaten av samarbetena vid en utställning på SciLifeLab Campus Solna. Besökare kommer bland annat att få ta del av konstverk i form av skulptur, digital konst, och installation.

”Det är viktigt att visa, för såväl forskare, konstnärer som allmänhet, att dessa två områden ofta har likartade utmaningar och arbetssätt. Initiativet har lockat fram konstnären i de forskare som engagerat sig och jag ser fram emot att fortsätta dialogen med studenter vid Kungl. Konsthögskolan och andra discipliner för liknande projekt”, säger Erdinç Sezgin, forskare och medlem av Public Outreach and Engagement Committee på SciLifeLab.

Förhoppningen är att initiativet ska bidra till ökad dialog mellan konstvärlden och forskarsamhället och även att ge allmänheten möjlighet att ta del av vad detta kan resultera i.

”Vi tycker att det är spännande att utforska likheterna mellan våra två olika forskningsområden, där vi delar ett intresse för att möta framtiden och ta itu med svåra och komplexa frågor. Vi delar också en stark drivkraft att utveckla nya sätt att skapa bilder”, säger Björn Larsson, lektor och tillförordnad prorektor vid Kungl. Konsthögskolan.

Initiativtagare till Coalescence; Scientific research through an artist’s lens är Max Frankel, gäststudent från University of Colorado, som arbetar som forskare på SciLifeLab.

”Jag är övertygad om att alla former av skapande är kraftfulla verktyg som kan hjälpa ditt sinne att konstruera nya idéer, och se igenom de många andra tankar som kan störa fokus för att delar ska passa in i en helhet. Jag hoppas kunna fortsätta använda min erfarenhet av konst i min forskning och studier”, säger Max Frankel som har studerat både konst och atomfysik.

Genom samarbetet med konststudenterna får forskarna se hur deras arbete kan visualiseras. För konstnärsstudenterna kan forskningsmiljön bidra som inspiration och insikter inom livsvetenskaper – life science.

Zeinep Colpan, student vid Kungl. Konsthögskolan, beskriver det arbete som har lett fram till utställningen som ”perfekt”.

”Jag har tidigare arbetat på företag som tillverkar medicintekniska produkter och med kommunikation inom hälso- och sjukvården, vilket jag tror påverkar en hel del av mina intresseområden nu inom konstområdet”, säger Zeinep Colpan.

Även Tove Alderin, student vid Kungl. Konsthögskolan, har via labbmiljön hittat fram till det uttryck som presenteras under utställningen.

”Genom en serie samtal och experiment i labbmiljö har jag fått möjlighet att genom konsten utforska hjärnan på molekylär nivå inom Jan Mulders forskningsmässiga fokus på Alzheimer’s sjukdom”, säger Tove Alderin.

Utställningen är öppen för allmänheten till och med den 5 maj.

Vernissage

När: tisdagen 25 april kl. 15.00–18.00
Var: SciLifeLab Campus Solna, Tomtebodavägen 23
Hur: Anmäl dig här

Utställningen har öppet 25 april till 5 maj, under SciLifeLabs ordinarie öppettider, måndag till fredag kl. 08.00–17.00.