För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kungl. Konsthögskolan utser nya prorektorer

Foto: Patrick Miller

En enig beredningsgrupp beslutade våren 2023 att nominera professor Lina Bjerneld samt lektor Björn Larsson till att dela prorektorsuppdraget vid Kungl. Konsthögskolan. Uppdraget – som också har accepterats av de båda kandidaterna – fastställdes av högskolans styrelse vid ett styrelsemöte i början av juni.

Uppdraget som prorektor har över tid reducerats från 125 procent till 50 procent och innefattar som tidigare även uppdraget som ställföreträdande rektor. Nuvarande prorektorers förordnande går ut sommaren 2023. 

Rektor Sanne Kofod Olsen noterar att högskolan i och med fastställandet av de två prorektorerna slutför det sista steget i den organisationsförändring som initierades 2021. 

– Med Lina Bjerneld och Björn Larsson får vi en stark konstnärlig representation i rektors ledningsråd samtidig som vi tar tillvara på tidigare erfarenheter och kunskap i och med att Björn stannar kvar i sin roll som prorektor. 

Lina Bjernelds förordnande som prorektor och ställföreträdande rektor är på 20 procent och innefattar även ett ansvar för lärarförslagsnämnden. Björn Larssons förordnande som prorektor är på 30 procent med ansvar för stipendienämnden och högskolans kvalitetssäkringsarbete.

Björn Larsson har tidigare delat uppdraget som prorektor med lektor Fredrik Ehlin som då hans lektorstjänst går ut vid årskiftet inte har kunnat återväljas. Fredrik Ehlin har varit verksam vid högskolan i snart tio år – i en mängd olika roller och ledningsuppdrag – och kommer framöver fortsätta som projektledare för upprustningen av Kungl. Konsthögskolans lokaler på Skeppsholmen. 

Sanne Kofod Olsen beskriver ett viktigt och omfattande arbete som bland annat har innefattat en längre period som vikarierande rektor. 

– Jag vill rikta ett särskilt stort tack till Fredrik Ehlin för hans stora insatser för Kungl. Konsthögskolan och personligen tacka honom för den generösa och kunniga överlämning som han har gett mig sedan jag tillträdde som rektor vid årsskiftet.

Valet av prorektor vid Kungl. Konsthögskolan bereds av en intern arbetsgrupp bestående av en professor, en lektor/adjunkt, en student och en TA personal. Valet av lärare till beredningsgruppen görs i institutionsnämnderna, valet av studentrepresentant sköts genom Club Mejan och valet av TA personal görs i förvaltningens ledningsgrupp. 

Förordnandet som prorektor är ett tidsbegränsat uppdrag på två år med möjlighet till förlängning på ytterligare max två år. Uppdraget ska ges till behörig, svensktalande person som har en läraranställning som lektor eller professor vid Kungl. Konsthögskolan.

Prorektor är adjungerad i styrelsen och ingår i Kungl. Konsthögskolans ledningsråd, samt i rektorsrådet. När prorektor går in som ställföreträdande rektor tillkommer ansvars- och beslutsansvar gällande den övergripande verksamheten och övriga uppgifter som vilar på rektor.