För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Petra Bauer utsedd till ny Professor i Film och Media på Stockholms Konstnärliga Högskola

Efter åtta år på Kungl. Konsthögskolan går Petra Bauer, forskningsledare och prefekt för institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst, vidare till en professur i film och media på Stockholms Konstnärliga Högskola.

Gratulerar till din nya tjänst Petra! Vart bär det hän?  

Jag har blivit erbjuden en tjänst som Professor i film och media med uppdrag som ansvarig för profilområdet konst, teknologi och materialitet vid Stockholms Konstnärliga Högskola.

Men jag kommer att jobba kvar på Mejan under våren, så att jag har tid att förbereda ett bra avslut.

Berätta gärna lite om din professionella bakgrund och inriktning? 

Som filmskapare och konstnär arbetar jag med långsiktiga forskningsbaserade projekt i skärningspunkten mellan film, socialt engagerad konst och politisk aktivism. Filmerna jag gör är alltid gjorda i nära samarbete med andra filmskapare, konstnärer och grupper. Sedan 2010 har jag ägnat min konstnärliga praktik åt att skildra historiska och samtida grupper och gemenskaper av kvinnor – i bred bemärkelse – som är förankrade i sociala rörelser i norra Europa och som mobiliserar sig kring gemensamma erfarenheter av prekära levnadsförhållanden, våld och rasistiska strukturer.

Hur kommer du att arbeta med utbildning och forskning framöver? 

I min roll som Professor i film och media vid Stockholms Konstnärliga Högskola vill jag bidra till forskningen och utvecklingen av den rörliga bilden och de digitala mediernas roll i samhället. Vi står ju inför stora samhällsomvandlingar, vilket innebär att vi inte bara behöver tänka om hur vi förhåller oss till ekologi, natur och klimat, utan även ifrågasätta och förändra etablerade sociala, politiska, ekonomiska och kulturella strukturer och vanor. Samtidigt måste vi fråga oss hur framtidens villkor kommer att påverka vår verksamhet, och inte minst hur vi som konstnärer kan vara med att påverka framtiden mot en mer hållbar utveckling.
   Jag ser fram emot att kunna explicit verka i det fält där jag själv är aktiv som konstnär och filmare, och att få undervisa på forskarnivå i rörlig bild.

Hur länge har du jobbat på Mejan? 

Jag började arbeta på Kungl. Konsthögskolan som Professor i rörlig bild hösten 2016. 2018 fick jag uppdraget att vara områdesansvarig för Kungl. Konsthögskolans nya område Mindepartementet som kom att omfatta rörlig bild, fotografi, ljudkonst och performance. Och, sedan 2021, är jag forskningsledare och prefekt för Institutionen för forskning och vidareutbildning i konst och arkitektur på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Vad kommer du ta med dig, vilka erfarenheter och minnen, från Mejan som arbetsplats? 

Under de åren som jag har varit aktiv i konstnärlig forskning såsom den bedrivits inom ramen för de konstnärliga högskolorna (sedan 2010) har jag uppmärksammat ett allt större behov av att hitta former som gör att en kan bedriva konstnärlig forskning på konstens egna villkor. Mycket kraft har gått åt att etablera konstnärlig forskning som ett fält, och att få bli en självklar del av den kunskapsproduktion som äger rum på universiteten. Detta har givetvis varit ytterst viktigt, men min tid på Mejan har lärt mig att det är lika viktigt att se till att vi kan hitta former, strukturer och metoder som utgår ifrån konstens egna villkor; där form och innehåll är omöjliga att separera. 

Och, självklart tar jag med mig alla möten jag haft med studenter, forskare, lärare, gästlärare och annan personal. Jag har aldrig varit på en plats där det finns så mycket passion för konsten och kulturen. Den erfarenheten tar jag med mig med värme! 

Tusen tack Petra, vi på Kungl. Konsthögskolan önskar all lycka framöver på din nya arbetsplats!