För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Restaureringskonst: Fördjupningskurs

Kraftverksbyggnad i Hammarforsen, Osvald Almqvist © Arkdes, public domain
Kraftverksbyggnad i Hammarforsen, Osvald Almqvist © Arkdes, public domain
Ansökningsperioden är förlängd till och med den 15 juni 2023

Du som tidigare gått någon av kurserna i restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan har nu möjlighet att fördjupa dina kunskaper i en individuell studie inom restaureringsfältet. Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om restaureringskonstens teorier och metoder i relation till en hållbar samhällsutveckling. Kursen syftar vidare till att ge en helhetssyn på det byggda kulturarvet med fokus på bevarandet av definierade värden. Genom ett individuellt projektarbete erbjuder kursen möjligheter att utveckla olika former av spetskompetens inom området.

Läs mer om kursen här.