För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Samtal med nya prorektorerna

Prorektorerna Björn Larsson och Lina Bjerneld. Foto: Malin Zimm

Under våren utsågs Björn Larsson och Lina Bjerneld att dela prorektorsuppdraget på Kungl. Konsthögskolan. Prorektoratet är ett uppdrag som från och med höstterminen omfattar 50 procent, där Björn Larsson arbetar 30 procent jämte sin lektorstjänst, och Lina Bjerneld arbetar 20 procent vid sidan av sin professur. Att kombinera undervisning med prorektoratet ger en helhetssyn som medverkar till att på bästa sätt kunna stötta verksamhetsfrågor och leda olika kollegiala samarbeten. 

Hur skulle ni beskriva Mejan som arbetsmiljö?

Allt hålls samman av ett starkt fokus på konsten. Det är fantastiskt med denna plats som tar konsten på så stort allvar, där man kan diskutera och verka på alla nivåer – från samtalet i ateljén till utställningarna. Vi befinner oss bland otroligt dedikerade människor och samtal här på skolan, konstaterar Lina Bjerneld. 

– Det är ett privilegium. När man går över Skeppsholmsbron går man in i en annan värld, en spännande och komplex plats, och det tar aldrig slut – man blir aldrig klar, menar Björn Larsson.

Hur kommer ni ta er an den delade rollen som prorektorer?

Rollen som prorektor har förändrats med tiden, berättar Björn som sedan fyra år verkat som prorektor tillsammans med Fredrik Ehlin.  
– Inom den nya delade prorektorstjänsten ansvarar jag för stipendienämnden och för högskolans kvalitetssäkringsarbete. Det senare innebär att vi skapar ett så långsiktigt och smart system som möjligt för att säkerställa högsta kvalitet inom utbildning och forskning.

– Vi ska fungera som en brygga mellan ledning och undervisning, och ha en helhetssyn för verksamhetens bästa, förklarar Lina Bjerneld.
 – I min del av prorektorstjänsten ingår rollen som ställföreträdande rektor, och ordförandeskapet i lärarförslagsnämnden. Att vi är två i rollen innebär att vi kan ha en dialog med varandra.  

– Tjänsten som prorektor sträcker sig över flera ansvarsområden men något som tjänsten faktiskt inte innebär är egen beslutsrätt eller chefskap. Vi ska hjälpa ledningen att göra det bästa för verksamheten helt enkelt, betonar Björn Larsson.  

Hur kombinerar ni era olika roller inom undervisning, skolledning och konstnärlig praktik?

– Det är viktigt att kunna ha dubbla perspektiv. Mycket inom konst handlar om att kombinera olika synsätt, säger Lina Bjerneld. Vårt arbete vittnar om detta.

– Det är en förutsättning att undervisa parallellt med uppdraget som prorektor, och det är ett krav på lärare på skolan att också arbeta med egen praktik, säger Björn Larsson och förtydligar:  
– Det dubbla perspektivet blir en drivkraft och inte ett motsatsförhållande. 

Förordnandet av de båda prorektorerna löper över två år, och omfattar max fyra år. Björn Larsson och Lina Bjerneld går över bron och in i läsåret med förnyad energi efter sommarledigheten. Vi hälsar dem välkomna i både gamla och nya roller.