För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sommarkurs 2022

Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.
Levi Sebton, Avgångsutställning / Graduation Show 2020, Konstakademin. Jean-Baptiste Béranger.

Sommarkurs Individuellt konstnärligt projekt (18 hp)

Kursen syftar till att uppmuntra studenter att engagera sig i en individuell konstnärlig process, där upprättandet av en individuell projektplan utgör en metod för kritisk självreflektion av den egna konstnärliga praktiken.

Kursen är uppbyggd kring tre obligatoriska individuella handledningstillfällen, med en av de tre lärare som leder kursen, samt självständigt arbete däremellan. Det första tillfället är avsett för att fastställa den individuella projektplanen och för att diskutera upplägg och möjliga sätt att arbeta under kursen. Vid de två handledningstillfällena följs arbetet upp. Kursen avslutas med en obligatorisk skriftlig uppgift där frågeställningar, ändamål och slutsatser kring det egna arbetet redovisas skriftligt.

Kursdeltagarna tilldelas en ateljéplats, men observera att högskolans verkstäder inte är öppna under sommaren.

Sista ansökningsdag: 20 april 2022
Omfattning: 18 hp
Kursperiod: 7 juni–26 augusti 2022
Behörighetskrav: 60 hp i fri konst, eller motsvarande kunskaper

Ansökan sker med: 3–4  arbetsprover, förslag på individuell projektplan, samt CV

Kursansvariga:

Liv Strand, Helena Lund Ek och Oscar Lara