För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sophie Tottie på Liljevalchs

”Liljevalchs (skyltreplikverk/ sign replica piece),” för utställningen ”Fiktionen är inget skämt/ Fiction Is No Joke,” 2007, ett verk av/a work by Sophie Tottie, 2007. Foto CH Tillberg
”Liljevalchs (skyltreplikverk/ sign replica piece),” för utställningen ”Fiktionen är inget skämt/ Fiction Is No Joke,” 2007, ett verk av/a work by Sophie Tottie, 2007. Foto CH Tillberg

Representeras när konsthallen firar 100 år

I höst och en bit in på nästa år gör Liljevalchs i Stockholm nedslag i sin mer än hundraåriga historia. Verk och konstnärer presenteras för publiken och konsthallen, som jubilerade under sin ombyggnation, slår upp portarna till en utställning som sträcker sig från 1916 års premiär ”till 2020 års pandemidrabbade presentation av Hilding Linnqvist”. 

Bland de konstnärer som representeras hittar vi Sophie Tottie, konstnär och professor vid Kungl. Konsthögskolan sedan 2012. När Tottie kontaktades av ansvarig utställningstekniker Mårten Åhsberg inför installationen av hennes verk ”Les Perspecteurs”, den målningsdiptyk som nu visas, visste hon inte att utställningen på Liljevalchs var på gång. 

– Jag har sedan dess varit där och sett utställningen som ger en intressant historik och överblick över konsthallens tillblivelse och utställningsprogram de senaste 100 åren, säger hon och tillägger:

– Det är roligt att vara med och att byggnaden belyses, något som också jag arbetade med 2007 i min utställning ”Fiktionen är inget skämt”. Jag medverkade då med ett verk där jag gjorde två replikas av Liljevalchs – då väldigt slitna – originalskylt/skåp vid entrén. 

Från Liljevalchs hemsida:

Sophie Tottie – Fiction Is No Joke
”När Sophie Tottie ställde ut med sin mitt-i-karriärenutställning på Liljevalchs var det hennes dittills största. Totties konst kretsar kring existentiella frågor som filosofi och politik, vetenskapshistoria och atomfysik, förnuft och spekulation. I sina verk rör hon sig fritt mellan olika medier som måleri, teckning, video, fotografi och objekt. Utställningen började redan utanför Liljevalchs med långa, vita vepor i syntetmaterial med röda bokstäver eller bilder som bildade en linje som fortsatte in i första utställningssalen. En del av verken målades direkt på väggarna i Liljevalchs salar.”

Utställningen står den 15 oktober–16 januari.