För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tillsammans för Ukraina

Kungl. Konsthögskolan tar starkt avstånd från Rysslands invasion i Ukraina och uttrycker – som otaliga av våra kollegor och medmänniskor runt om i Sverige och världen – vårt orubbliga stöd till såväl det ukrainska folket, som till ukrainska konstnärer och kulturutövare.

Vi följer nära utvecklingen och undersöker hur vi kan stödja och bistå studenter, forskare och kulturarbetare på flykt. Att ukrainska universitet har behövts stänga ner kommer att få allvarliga konsekvenser för både utbildning och samhället i stort. Vår roll som högskola är att försvara utbildningens frihet, demokratiska samtal och kritiskt tänkande. Alla dessa värden hotas i dagens krissituation.