För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ansök: Vidareutbildningskurser inom arkitektur och fri konst 24/25

Of Public Interest (OPI) Lab 2024
Sketching support structures, OPI Lab, February 2024. Bild: Jonas Dahlberg

Kungl. Konsthögskolans kurser på avancerad nivå rymmer såväl arkitektur som offentlig konst och har ett stort inslag av forskningsmetodik.

Kurserna är utformade för dem som är intresserade av aktuella frågor inom konst och arkitektur och är en viktig del i det livslånga lärandet. 

Nästa ansökningsperiod öppnar i mars 2025. Ansökan sker via den ansökningslänk som under ansökningsperioden går att hitta under respektive kurssida.

Läs mer om ansökan här.

Se aktuella kurser nedan.

Tusen kulturhus

Kungl. Konsthögskolan ger läsåret 2024/2025 en ettårig forskningsbaserad kurs som syftar till att förstå samlingslokalernas och kulturhusens möjliga funktioner och framtider. Med utgångspunkt i dessa rum undersöks relationen mellan plats, politik och kulturproduktion. Kursen undersöker huruvida de gemensamma rummen kan utgöra infrastrukturer för en demokratisering av vardagslivet, konsten och politiken. 

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Decolonizing Architecture

Al Masha – Rural Commons (Continuation Course)

The continuation course is open to all students who have previously completed the course Decolonizing Architecture (60 hp/ECTS).The aim of the course is to solidify, with a focus on writing and practical interventions, individual and collective practice-based research projects. The course aspires to develop a sustainable, equalitarian, and diverse research practice and environment.  

Read more about the course here.

LanguageEnglish

Of Public Interest (OPI) Lab

Of Public Interest (OPI) Lab is a hub and laboratory that operates as a year-long advanced course at the Royal Institute of Art in Stockholm. We focus on and work with spaces referred to as public. Our foundation is the field of art and the different histories, discourses, formal and conceptual strategies that belong to it. However, we seek to engage in methods and approaches from multiple disciplines. 

Read more about the course here.

LanguageEnglish

Reconstructions

Reconstructions seek to reimagine spatial practices “otherwise”––learning from black feminism. The course is experimental, interdisciplinary and practice-based at advanced level, bringing together an intimate group of practitioners and researchers to be in dialogue and engagement with each other alongside invited guests.

Read more about the course here.

LanguageEnglish

Restaureringskonst

Malmö: Att förvalta en dynamisk stad

Under det kommande läsåret tar kursen Restaureringskonst sig an stadens och stadsutvecklingens problemställningar, med blicken riktad mot kulturarvets roll i framtidens hållbara samhälle. Staden utgör en viktig referenspunkt, som definierar det gemensamma rummet, den lokala kulturen och det kollektiva minnet. Staden blir därmed en minnesbank, som genom gjorda erfarenheter kan generera lösningar för en hållbar framtid.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Ombyggnadskultur

Malmö: Stadsutveckling i omprövningens tid

Ombyggnadskultur undersöker och reflekterar kritiskt över hur efterkrigstidens arkitektur kan bidra till en hållbar framtid. Stadsutveckling är en komplex process, och snarare än linjär kan den ses som ett kluster av kreativa processer som förbinder oväntade punkter. Staden har historiskt sett växt fram ur platsen och haft en nära relation till det lokala klimatet och landskapet. Moderniteten och globaliseringen har i urbana miljöer distanserat människan från dessa förutsättningar. Ombyggnadskultur tillämpar restaureringskonstens analysmodeller i modifierad form på efterkrigstidens bebyggelse.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Reconstructions (Continuation Course)

The continuation course Reconstructions: the Sylvia Wynter study group focuses on the advanced study of black feminist fugitivity and the forms and spatialities that are informed by the sociality, culture and creative practice emerging from within the African diaspora. The aim of this advanced course is to develop a deeper discussion, reflection and collective learning on advanced readings, with the purpose for participants to deepen and develop research questions and experiments that have been formulated in the previous year’s course of Reconstructions.

Read more about the course here.

LanguageEnglish