För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sommarkurs: Individuellt projekt rörlig bild

Linnea Lindberg, Great Silence, 2023, slide projection. Photo: Jean-Baptiste Béranger
Kursplan Sommarkurs: Individuellt projekt inom rörlig bild
Ansökningsperiod: 4 mars–4 april

Om kursen

Kursen Individuellt projekt inom rörlig bild riktar sig till dig som vill ha en fokuserad arbetsperiod och ett forum för att fördjupa och diskutera frågor kring rörlig bild inom det egna och andra studenters konstnärskap. Stora delar av kursen utgår från eget arbete där studenten fokuserar på sin konstnärliga process och arbetar med sitt projekt. I kursen ingår individuell handledning där vi diskuterar innehåll, teknik och form i respektive students arbete i syfte att fördjupa förståelsen för ens metoder att skapa rörlig bild och utveckla sin arbetsprocess. Kursen innehåller även moment då arbetena diskuteras med hela gruppen och inbjudna konstnärer. Dessa moment skapar ett forum för diskussion och kunskapsdelning. Syftet är även att bidra till samtal kring vad rörlig bild som konstform kan vara i samtidens hypermedierade värld och hur den egna skapande processen förhåller sig till denna.

Ditt projekt kan vara inom olika former av rörlig bild, såsom flerkanaliga rumsliga installationer, dokumentärfilm, animation, essäfilm, 360-video eller annat. För att delta i kursen krävs dock att du har de tekniska färdigheter som behövs för att självständigt filma, samla in och redigera video- eller filmmaterial för ditt projekt. Kursen inkluderar ingen grundläggande undervisning i filmning eller redigering, och vi kan inte heller erbjuda teknisk utrustning utöver klippdatorer.

Tema och kursinnehåll

Det har aldrig tidigare funnits så mycket rörliga bilder som det gör idag. De omger oss genom enheter som mobiltelefoner, spelkonsoler, skärmar, projektorer, både hemma, på arbetsplatser och i kommersiella och offentliga miljöer. För många av oss är tekniken tillgänglig för att skapa, reproducera och sprida rörliga bilder.  Men vilka bilder är det som skapas? Vi matas nästan ständigt med intryck från olika källor, avsändare och med olika syften. Vilken roll kan de rörliga bilder som konstnärer skapar ha i denna audiovisuella värld? Försvinner de bland mängden bilder eller kan de, genom sin form, material, syfte och kontext, utgöra en motpol eller en reflektion av dagens stora flöde av rörliga bilder? Sedan videokonstens uppkomst har konstnärer experimenterat med mediets potential att berätta historier över tid, kombinera färg, ljud, bild och text. De har förhållit sig till film som ett massmedium och ifrågasatt dess kommersiella karaktär samt dess betydelse i dokumentation och representation av verkligheten, samt skapandet av fantasivärldar.

I Individuellt projekt inom rörlig bild arbetar och vidareutvecklar den studerande ett eget utformat projekt. Inom kursen kommer studenten att få både personlig handledning och handledning i grupp för att fördjupa, kritiskt reflektera över och utveckla det egna konstnärliga arbetet inom rörlig bild. Samtalen och handledningen utgår från den typ av frågeställningar, medium och metoder som finns inom gruppen och reflekterar över hur dessa förhåller sig till samtiden.

Kursupplägg

I centrum av kursen står studentens eget individuellt utformade projekt och arbetet för att nå det mål som studenten har satt upp för projektet. Under kursen kommer vi att ha ett antal handledningssamtal och gemensamma möten för att reflektera, diskutera och hjälpa studenten i den konstnärliga processen.

Kursen börjar i början av juni med två introduktionsdagar. Under dessa dagar kommer kursdeltagarna att presentera sig själva och sina projekt för gruppen. Därefter följs dessa dagar upp med individuella handledningsmöten med den kursansvariga läraren, Rut Karin Zettergren, då studenterna får vägledning för att vidareutveckla sina projekt och projektplaner. Efter detta har studenterna en period då de arbetar självständigt med sina projekt. I början och slutet av juli har studenterna ytterligare sessioner med individuell handledning kring sina projekt, denna gång med bild- och filmkonstnären Theresa Traore Dahlberg. Under slutet av juli arrangeras också en gemensam seminariedag där en inbjuden konstnär presenterar sitt arbete inom rörlig bild.

Under augusti fortsätter studenterna självständigt med arbetet på sina projekt fram till den sista gemensamma kursveckan. Under denna vecka presenterar studenterna de arbeten de utfört under sommaren och får respons från den övriga studentgruppen, den kursansvariga läraren och en inbjuden gästkonstnär.

Under hela kursperioden har studenterna tillgång till Kungl. Konsthögskolans videoavdelning med klippdatorer på Mindepartementet på Skeppsholmen, måndag till fredag mellan kl. 8.00-16.30. Observera att Konsthögskolans verkstäder i övrigt, inklusive teknikutlåningen, är stängda över sommaren.

Omfattning18 hp
NivåGrundnivå
UndervisningsspråkSvenska och/eller engelska
BehörighetskravGrundläggande behörighet: Grundläggande behörighet för kurser på grundnivå. Särskild behörighet: 60 hp i fri konst eller motsvarande. Studentens kunskaper inom digital video och/eller filmmediet skall vara tillräckliga för att självständigt kunna filma och redigera sitt individuellt utformade projekt.
UrvalUrval sker utifrån föreslagen individuell projektplan på max 2 A4 sidor. I projektplanen bör projektidé, där konstnärliga frågeställningar, processer, teknologiska val och teoretiska aspekter framgå, samt gärna en tidsplan, samt 3–4 arbetsprover av konstnärliga verk, varav minst ett inom rörlig bild.
Kursdatum3 juni–30 augusti 2024
Ansvarig lärareRut Karin Zettergren
Kontaktrut-karin.zettergren@kh.se (angående kursinnehåll)
helena.falldin@kkh.se (studieadministrativa frågor)