För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Den utopiska bilden – absolut och inkomplett. Förutsättningarna för en utopisk funktion inom konst och konstnärsfilm

Emanuel Almborg

Projektet undersöker förutsättningarna för en utopisk funktion inom samtidskonsten och rörlig bild. Premissen är att vi på senare tid har upplevt ett växande begär efter nya politiska och sociala visioner och scenarier. Frågan är vilken roll konsten och rörlig bild kan spela i att experimentera och skissa sådana visioner. Projektet tar sin utgångspunkt i historiska utopier och förlorade framtider och potential som undersöks, testas och omdefinieras i relation till vår samtid. Detta innebär nedslag i dövblind pedagogik, marxistisk teori, utvecklingspsykologi och teatermetoder med referenser till bland andra filosofen Evald Iljenkov, psykologen Lev Vygotskij och teaterdirektören Konstantin Stanislavskij.

Forskarutbildningen är ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Stockholms konstnärliga högskola/Lunds universitet. (2014)