För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Engagemang för en revolutionär framtid

Oscar Lara

I en tid av en synbarligen oönskad men oundviklig globaliseringsprocess finns det enorm aptit för att producera konstnärliga projekt som undersöker kapitalistiska modeller, slår ner på postkoloniala relationer eller stödjer illa behandlade minoriteter. Men varför gör vi det? Hur påverkar de sociala praktikerna de mänskliga grupperingar som vi så brett förklarar oss hjälpa? Och vem är det som i verkligheten drar nytta av dessa utbyten?

Projektet undersöker existerande strategier inom social praktik och analyserar resultaten för att förstå deras verkliga betydelse för de sociala grupper som den berör. Projektet vill sedan föreslå nya sätt för konstnärlig produktion som kan leda till strukturella förändringar, utan de tidskrävande processer som strategiska modeller har följt, och ändå nå längre än att bara generera dialoger.

Forskarutbildningen är ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Lunds universitet. (2016)