För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kroniska tillstånd – om tidens materialitet och teatralitet

Kajsa Dahlberg

Projektet ägnas åt att tänka om och på nytt föreställa sig de förhärskande kapitalistiska föreställningarna om begrepp som ”utveckling” och ”framsteg” genom att ta inspiration från aktuella studier inom queera temporaliteter. Dessa studier undersöker effekterna och affekterna av vad Elisabeth Freeman kallar ”krono-normativitet”: användandet av tid för att organisera mänskliga kroppar mot en maximerad produktion.

Det är en konstnärlig undersökning som både formellt och tekniskt experimenterar med söndrande eller splittrande temporaliteter, tidsmässiga luckor och narrativa omvägar. En av de huvudsakliga progressionsidéerna i den västliga världen var grundad på att framsteg inom teknologi, vetenskap och samhällelig organisation kan bidra till en förbättring av de mänskliga villkoren och att dessa följs såväl tillsammans som linjärt. Projektet frågar huruvida verktygen för att mediera krono-normativa justeringar av kroppar i stället kan användas till att avbryta, förvirra eller störa normativa historiska narrativ som rör framsteg och produktion.

Forskarutbildningen är ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Lunds universitet. (2016)