För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Samhället är en workshop

Olivia Plender

Vad händer när gränserna suddas ut mellan konstnär och publik, när relationen förändras så att åskådarna blir medskapare och när en utställning eller performancetillställning kan förstås som en form av forskning? Projektet använder olika metoder som härstammar från flera av 1900-talets historiska modeller inom fri konst, teater och utbildning, och i vilka man la tonvikt på ”kreativitet” och ”lekfullhet” som verktyg för individuell frigörelse från de till synes ”icke-autentiska” sociala relationerna som uppstår i hierarkiska institutionella strukturer. Syftet med projektet är att hitta nya former för samverkan som står i kritisk relation till de formella och informella institutionella strukturerna inom den samtida kunskapsekonomin.

Forskarutbildningen är ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Lunds universitet. (2012)