För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Viets mentalitet

Melanie Gilligan

Studien undersöker vad kollektivitet är i dag, men vill också utveckla forskningen, främst genom video- och performanceverk. Projektet tar sin början i förståelsen för att nuvarande kollektiva formationer tenderar att anta två sammanhängande men distinkta former: det finns dels en kollektiv kontakt i människors liv som sker genom grupprelationer, sociala samhörigheter och beroendestrukturer, dels omfattande systemiska kollektiva fenomen som antar formen av abstrakta förbindelser genom nätverk av kapitalflöden eller beräkningar av datanätverk. I vår samtida värld överlappar och korsar de två nivåerna av konkret kontakt och abstrakta fenomen varandra alltmer, och när det sker innebär det ofta nya erfarenheter. Ett exempel på detta var hur individer under den senaste ekonomiska krisen blev mer medvetna om och kom i påtaglig kontakt med hur förändringar på marknaden påverkade de mest grundläggande villkoren för deras existens. Detta förde med sig en medvetenhet om att all vår verksamhet på någon nivå är sammankopplad genom finansmarknaderna

Digital kommunikation bidrar till allt fler nivåer av mediering och koordination i våra liv, genom att kombinera flera skalor av mänsklig erfarenhet till ett komplext nät av data, oavsett om det är via sociala nätverk eller för att möjliggöra outsourcing av arbetskraft och komplexa logistiska nätverk. På många sätt införs den kollektiva skalan i vårt dagliga liv i synnerligen medierade och ofta alienerade former. Projektet reflekterar över hur sådana system på makronivå skär genom individuella liv. Det är en fråga om skala, perception och nätverksfenomenets politik samt ekonomi i förhållande till traditionella sociala former. Ett viktigt fokus för projektet är det aktuella läget för kollektivt beslutsfattande och kollektiva handlingar. Å ena sidan har kollektiva proteströrelser formligen exploderat de senaste åren, samtidigt som vi å andra sidan bevittnar alltmer atomiserade samhällen världen över, där nya polariserande antagonismer ständigt dyker upp.

För att förstå sätten som social existens formas av kollektiva influenser uppmärksammar projektet den fragmenterade kvaliteten där individer och kollektiv formar varandra. Projektet anger därför en estetisk utmaning: att göra sig en bild av hur omständigheterna för mänsklig erfarenhet, såsom känslor och social kamp, kan framstå i sin fulla bredd – och hur sådana aspekter av livet kan utföras, ses, förstås och berättas.

Forskarutbildningen är ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Stockholms konstnärliga högskola/Lunds universitet. (2014)