För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Icke-kunskap, skratt och den rörliga bilden

Annika Larsson

Hur kan den rörliga bilden och den skrattande kroppen bli agenter för nya tänkanden, varanden och ageranden? Forskningsprojektet undersöker den skrattande kroppen och den rörliga bildens potential för nya och alternativa sätt att tänka, agera och vara samt deras kraft och förmåga att omvälva vår vanliga kurs och förändra sakernas tillstånd. Genom en serie audiovisuella montage och situationer experimenterar projektet med nya former av kunskapsproduktion, seende och cirkulation samt undersöker sambanden mellan skrattet, den rörliga bilden och icke-kunskap.

Likt skrattets plötsliga invasion, som för ett ögonblick sätter oss ur spel, utforskar projektet sätt att kommunicera bortom det instrumentella språket, subjektet och förnuftet, för att ta reda på vad den rörliga bilden och våra kroppar kan göra och hur de kan lära oss om vårt eget tänkandes begränsning.

Forskningsprojektet utförs i samarbete med Hochschule für bildende Künste Hamburg, HFBK, där Annika Larsson innehar en professur. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet. (2018–2020)