För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Arbeta ett arbete

Karin Hansson, Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Per Hasselberg, George Kentros, Nils Claesson

I det tvärvetenskapliga konstprojektet utforskar en grupp konstnärer begreppet arbete från ett filosofiskt, politiskt och kritiskt perspektiv genom en öppen och kollaborativ arbetsprocess som inkluderar forskare och fackligt aktiva.

Ändrade globala arbetsrelationer och digital arbetskraft håller på att förändra hur vi skapar våra identiteter och förstår våra livsvärldar. Crowdsourcing, mikroarbete, delningsekonomi, och en växande klass av tillfälliga och flexibla arbetstagare stärker kommodifieringen av mänskliga relationer och skapar extrema former av alienering. Övergången från fast anställning till kortsiktiga och oberoende kontraktsarbeten utmanar arbetarrörelsens kamp för arbetstagarnas rättigheter, vilka etablerats de senaste hundra åren. På samma gång stärker sociala medier också gemenskapen och möjliggör facklig aktivism på en global skala.

För att utveckla förståelsen för den pågående omvandlingen av vad vi kallar för ”arbete”, börjar studien med forskarnas egna konstnärliga praktiker och arbetsrelationer, varifrån konstnärliga forskningsmetoder har utvecklats. Studien utgår från idéer om den reflekterande praktikern och den situerade forskaren och konst som mikro-offentlighet eller infrastrukturering. Den undersöker hur den reflexiva konstnärliga arbetsprocessen kan stärkas genom kollaborativ samverkan och hur idén om arbete kan utvecklas genom materialisering och konstnärligt utförande. Studien sker genom workshoppar, på nätet, i offentliga seminarier, och framför allt genom konstnärliga arbeten.

Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet. (2017–2020)

Länk till extern projektsida