För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Den gråtande tallen: att skriva en autoimmun roman

Simon Goldin, Jakob Senneby

Det börjar med ett träd. Ett ”autoimmunt träd” vid ett biotekniklaboratorium i Florida; en tall med genetiskt ökad produktion av kåda (tallens huvudsakliga immunförsvar) till den grad att trädet drunknar i sin egen kåda. En ”gråtande tall”. Den gråtande tallen kommer att resultera i en roman, och det är processen att producera den som utgör forskningen. Romanen börjar med att en av de gråtande tallarna från laboratoriet i Florida flyttar in hemma hos den New York-baserade skönlitterära författaren Katie Kitamura och hennes familj. Under de kommande tre åren utvecklas processen i samspel mellan genetisk modifiering av växter (som nämnda tall), kroppsliga upplevelser av en autoimmun sjukdom och skrivandet av en fiktiv berättelse. Forskningen undersöker hur den autoimmuna karaktäristiken kan strukturera berättelsen.

Processen kommer att offentliggöras genom levande skulpturer och installationer, biohackingworkshoppar och offentliga uppläsningar. Den gråtande tallen ingår i det framväxande fältet ”syntetisk biologi”, där alla livsformer blir programmerbara och därför möjliga att omprogrammera – skrivas om på genetisk nivå. Till skillnad från den dominerande fantasin om att förbättra livsformer – förbättra livslängd, effektivitet och immunitet – vill vi utforska ”autoimmunt skrivande” som en form av överförstärkning, ett inskrivande som är så effektivt att det vänder sig mot sig själv. Forskningen bygger således på kroppsliga erfarenheter av sjukdomar för att möjliggöra en omskrivning av vår tids biologiska fantasier. (2019–2022)