För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kollektivt handlande i en postdigital era

Anna Ådahl och Stefan Jonsson

Överlever demokratin 2000-talet? Projektet sammanför bildkonst, skulptur, performance, litterär essäistik, digital estetik och kulturteori i en undersökning av hur digitala och automatiserade system tycks inskränka det politiska handlingsutrymmet för såväl kollektiv som individer. Vilket slags politiskt handlande är möjligt i en värld präglad av digitalisering, algoritmiska uträkningar, artificiell intelligens och kvantteknik? Vi utforskar tre slags kollektiva rörelser. Jämte den auktoritära populismen som triumferat i flera länder syns en demokratisk protestvåg och civilsamhällelig aktivism, inte minst i klimatfrågan. Till dessa ska läggas migrationen, en gränsöverskridande folkrörelse i egen rätt. Samtliga betingas av en teknisk infrastruktur som möjliggör nya former av kollektiv mobilisering men också en omfattande övervakning och styrning av kollektivt beteende. Vi undersöker denna process genom den konstnärliga praktiken som kunskapsform i egen rätt. Så tror vi oss kunna belysa det demokratiska samhällets dolda förutsättningar.

Vi frågar:

  • Hur påverkas den nutida demokratin av kollektiva protester, migrationsrörelser, auktoritär populism och digitala tekniker?
  • Hur styrs kollektivt handlande av digitala strukturer och medier som stämmer samman människor med politiska program och ekonomiska intressen som utmanar demokratiska världen?
  • Hur skapa ett autonomt handlingsutrymme för människan, som förkroppsligat subjekt, från den auktoritära automatiseringens makt?
  • Hur kan konstverket agera och driva fram nya begrepp, processer och insikter som hjälper oss förstå villkoren för kollektivt handlande?

Genom att bearbeta framtidsnarrativ – där exempelvis digitala verktyg och kvantdatorer har huvudrollen – försöker projektet göra det abstrakta konkret. Projektet tar sig uttryck i installationer, performance, skulptur, film, teckningar och texter, för att bidra till en teoretisk undersökning och ett konstnärligt montage av 2000-talets kollektiva rörelser och algoritmiskt modellerade folkmassor.

Collective Agency, finansierat av Vetenskapsrådet, är baserat vid Linköpings universitet/REMESO och genomförs i samarbete med KKH. (2022-2025)