För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Paramaribostorken flög sin kos och kom aldrig tillbaka – Transformationen som den andre

Filippa Arrias

Forskningsprojektet vidareutvecklar hur ett innehåll/ämne kan förvandlas genom att översättas mellan olika konstnärliga medier och material. Projektet använder måleri, dokumentation och skrivande för att uttrycka olika aspekter av samma historia. Projektet vill befria polyfonin inom berättelsen genom att betona sammanhållningen mellan specificiteten hos ett medium och hur det tolkas. De särskilda kvaliteter som kännetecknar ett visst medium eller material avgör sålunda dess giltighet. Forskningsprojektet fokuserar på måleriets materialitet som uttrycksmedel. Den konstnärliga processen såväl laddar som löser upp material i sin strävan efter att skapa meningsinnehåll. De faktiska kvaliteterna hos materialen liksom deras symboliska konnotationer förenas i en pågående dialog. I forskningsprojektet representerar måleri och dess palimpsestiska kvaliteter figurationen av tid, minne och föreställningsförmåga.

Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet. (2018–2020)