För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sökandet efter Jeanne

Petra Bauer

Hösten 2017 spred sig #metoo-rörelsen genom samhället. Kvinnor krävde att samhället skulle ta deras erfarenheter och upplevelser på allvar. Händelserna kan jämföras med 1970-talet då konstnärer gjorde filmer och konstverk för att synliggöra, ifrågasätta och förändra kvinnors roll och position i samhället. Till exempel gjorde Chantal Akerman filmen Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) som fick stor betydelse för den feministiska debatten om kvinnors arbete, roll och motstånd i samhället. Filmen synliggjorde även behovet av en filmetik som utgick från feministisk teori och praktik.

Forskningsprojektet reflekterar och tar avstamp i Jeanne Dielman: Vem är en samtida Jeanne Dielman? Hur kan filmen via sin estetik undersöka, ifrågasätta och förändra ojämlika villkor och exploaterande ordningar när det gäller kvinnors arbete och roll i dagens globala samhälle? Forskningsprojektet kommer, i nära samarbete med feministiska organisationer och nätverk, att producera tre filmer om samtida former av feminiserat arbete i dag: sexarbete, moderskap samt hemarbete. Det treåriga projektet följer filmen Jeanne Dielmans olika teman, och årliga symposium anordnas om social reproduktion i vår samtid utifrån teoretiska och konstnärliga perspektiv i samarbete med referensgrupper.

Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet. (2019–2021)