För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vägra döda – historier om de vapenfria männen

Björn Larsson, Carl Johan Erikson

Forskningsprojektet undersöker en specifik del av svensk närhistoria genom en av de stora existentiella berättelserna om människans livsvillkor – tanken om fred och försoning. Studien anammar potentialen i det stora antalet möjliga utsagor och berättelser från de 35 000 unga män som mellan 1966 och 1992 valde att inte göra traditionell militärtjänst, utan ansökte om och beviljades vapenfri tjänst.

Vapenfrirörelsens existentiella frågeställningar om rätten att åberopa samvetet berör individens manövreringsutrymme i relation till lag och rätt – då som nu. Konstnärer hade en viktig roll inom rörelsen, många valde vapenfri tjänst och var mycket aktiva i det offentliga samtalet som ledde till förändrad lagstiftning. Genom att lära av erfarenheter från vapenfrirörelsen återknyter forskningsprojektet till konstnärens roll som aktör i ett samtida politiskt landskap.

Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet. (2017–2020)

Länk till extern projektsida