För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Brevväxling som motståndsform: eller hur konst kan användas för att uttrycka solidaritet i tänkande och praktik

Petra Bauer


Projektet utforskar en specifik solidaritetshistoria – det svenska engagemanget i den sydafrikanska motståndsrörelsen mot apartheidregimen. Under 1950-talet började kampen mot apartheid växa sig stark och engagerade institutioner och individer på både privat och offentlig nivå. Historien visar hur det kollektiva internationella engagemanget påverkade de politiska händelserna i Sydafrika. Bland annat förmedlades svenskt ekonomiskt bistånd genom hemliga kanaler till motståndsrörelsen i Sydafrika. Privata brevförsändelser mellan familjer i Sydafrika och Sverige användes för att hemlighålla överföringen av medel. Förutom att vara en transportväg för pengar så vittnar breven också om vardagen och hur de politiska händelserna påverkade personliga liv och erfarenheter. Men breven ställer också frågor om möjligheterna och begränsningarna för privata handlingar av solidaritet. Med breven som utgångspunkt reflekterar projektet över denna specifika historia.

Eftersom två forskargrupper undersöker samma historia, men från två olika positioner och geografiska platser, ställs också viktiga frågor om hur olika politiska och sociala sammanhang påverkar våra sätt att se, tolka, reflektera, organisera och forma historier och material. Projektet undersöker hur konstnärlig produktion kan bidra till att dekonstruera historien och föreslå nya tolkningar och läsningar.

Projektet genomförs i samarbete med curator och professor Gabi Ngcobo vid Wits School of Arts, Johannesburg; Tensta Konsthall, Stockholm; konstnär och professor Petra Bauer vid Kungl. Konsthögskolan; den sydafrikanska konstnärsgruppen Title in Transgression och den svenska konstnärsgruppen Study Group for Solidarity and TransActions (Petra Hultman, Theresa Traore Dahlberg, Linda Sestrajcic och Cristian Quinteros Soto). (2017)