För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Delade strategier: konst och kris

Mourad Kouri, Alba Baeza

Projektet försöker att kritiskt dissekera samtida konstnärliga praktiker och diskurser genom ett intersektionellt perspektiv. Samtidigt vill projektet bygga broar och inkludera personer från de olika segregerade grupperna i Stockholm som en del av den svenska konstscenen. Programmet består av fyra öppna seminarier där både gästföreläsare och publik är välkomna att delta. Seminarierna är strukturerade runt ett tema och sker en gång per termin. Ett femte och avslutande seminarium innehåller en övergripande presentation av projektet. Som ett ankare och verktyg för seminarierna utvecklas en samling texter i samarbete med deltagarna. (2018)