För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Den dokumentära teaterns estetiska strategier: för en samtida informations- och dokumentkritisk konstnärlig arbetsform

Samuel Richter

Den samtida globala ekonomin genererar i dag oöverblickbara flöden av information, inom vilka det blir allt svårare att avgöra vilken status en bild eller text har som nyhet, reklam eller vara. Vidare står denna platslösa masscirkulerande information inte sällan i kontradiktion till individens eller kollektivets levda erfarenheter.

Den dokumentära teatern är i detta sammanhang att betrakta som en rik men något förbisedd tradition, ur vilken en repertoar av möjliga estetiska strategier som förmår svara på den samtida situationen är att hämta. Från samtidskonstens fält riktar projektet blicken mot den dokumentära teaterns historia, med syftet att teoretiskt och praktiskt identifiera, utvärdera och appropriera särskilda estetiska strategier inom denna historia för att kunna utforma en informations- och dokumentkritisk konstnärlig arbetsform som kan bemöta ett politiskt nu. (2019)