För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Förgöra, sa hon. Utvidgade arv, mentorer och förtrogna

Nadia Hebson


Med utgångspunkt från litteratur, fri konst och översättning skapas ett fält för utforskning som avser att ifrågasätta, re-konstituera och tänka nytt kring de ofta utvidgade arven från mindre uppmärksammande kvinnliga författare, konstnärer och tänkare. Samtida kvinnliga konstnärer, akademiker och curatorer, vilka identifierar sig med intersektionella feministiska praktiker, söker på grund av den otillfredsställande situationen efter nya statuerande, reflexiva och undersökande former genom vilka ett omtänkande och en re-positionering av andras verk kan ske.

Genom att studera hur samtida praktiker navigerar och konstituerar dessa former av undersökningar utforskar projektet hur den subjektiva kvinnliga rösten, autobiografi, autofiktion, biografi, resonans, samarbeten och kreativ kvinnlig vänskap, används för att kritisera de rådande exkluderande strukturerna och för att rekonfigurera nya inkluderande former för reflektion, engagemang, skapande och kritik. (2019)