För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Krigsland

Anna Knappe, Amir Jan

Warland är ett forskningsprojekt och en film som undersöker hur våldsamma bilder påverkar de människor som deltar i deras spridning och hur krigsbilder blir en del av kulturidentiteten. Warland fokuserar på Afghanistan och bilderna som producerats i och utanför Afghanistan sedan konflikten började, från sovjetisk ockupation till krig mot terror och nuvarande offer för terrorattacker. Bilderna observeras genom de känslor som de skapar: ilska, ledsenhet, avsky, empati, alienation etc.

Syftet är att ge utrymme att tolka bilderna för dem som deltar i spridningen av dem, för att förstå politiken i vad som händer när känslor omsätts i handling. (2019)