För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Min vän är här: om feministisk pedagogik, curering och andra levnadssätt i det feministiska pluralet

Carlota Mir, Alba Folgado

”My friend is here” är en engelsk eufemism från 1900-talet som amerikanska kvinnor från västkusten använde för att hänvisa till sin menstruation: att vara sjuk, att ha en förbannelse. Vårt språk är fullt av negativa eufemier kring kvinnlig anatomi. Det som inte har ett namn kan inte existera, likaså har det som sägs om våra erfarenheter en stor inverkan på hur vi använder dem. Det här tvetydiga, förtäckta, men ändå varma uttrycket leder tillbaka till en kvinna som för 70 år sedan skapade ett rum och en tid bortom de tröttande kapitalistiska rytmerna, en plats där olika känslor och kroppsliga behov kunde skötas om, ett utrymme för mjukhet, återhämtning, ömsesidighet och förkunnelser.

Genom att nå ut över generations- och territoriella gränser syftar projektet till att bygga på ett relationellt feministiskt arkiv och nätverk i Sverige, vars trådar, både diskursiva och affektiva, härrör från en serie tidigare möten mellan texter, platser, kroppar och röster som vill utforska feministisk curering och pedagogik i samband med konstproduktion och utbildning, prioritera ömsesidiga möten, handling, känslor och erfarenheter över kroppsfrånvänd teori samt praktisera en bekräftelsepolitik genom att erkänna våra skillnader. (2019)