För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ordlista över eventet

Frida Sandström, Aleksei Borisionok, Cara Tolmie

Projektet undersöker en historisk och samtida betydelse av begreppet ”event” som det förekommer i politiska, journalistiska, ekonomiska, performativa, fiktiva och mjukvarukontexter. Med studiegruppen som format närmar projektet sig begreppet ”event” genom en kollektiv undersökning, där särskilda deltagare bjuds in och där särskilda sammanhang av intresse för projektet besöks.

Med hjälp av de sju termerna repetition, avbrott, score, repetition, ritual, monument och sorg kommer projektet att diskutera samtida performanceteorier av betydelse för händelsen, liksom dess politiska historia och de former genom vilka den medieras i samtida kapitalistiska samhällsstrukturer. (2017)