För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Revolution i byggd form: att analysera arkitektur och urbanism i syriska Rojava

Benas Gerdziunas

Ur sanden i ett brinnande land steg en okänd enhet – det kurdiska Rojava. Men medan världen var fixerad vid dess framgångsrika kamp mot IS började den nya revolutionen att omstrukturera sitt samhälle efter demokratiska syndikalistiska ideal. Den byggda miljön var därför tvungen att göra likadant.

Projektet undersöker rummets politik i samhällsbyggande och revolution samt utforskar hur den byggda miljön reagerar på Rojavas revolutionära kraftinsats för jämställdhet, gräsrotsrepresentation och självorganisation.

När IS hägrande nederlag börjar slå sönder de redan flyktiga regionala allianserna är det troligt att Rojavas utropade revolutionära samhällsstrategi dör med det. Det olustiga förhållandet till etniska minoriteter, deras ideologiska ledare Abdullah Öcalans kultliknande personlighet samt pågående uppoffringar av personliga friheter i den gemensamma fiendens namn har redan sått tvivel om Rojavas framtid och dess proklamationer.

Kommer det till slut att förbli en sällsam dröm, vara en demokratisk rökridå för en enpartistat eller bilda ett livskraftigt nationalstatsalternativ, och hur återspeglas allt detta i rummets politik? (2018)