För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Skulptera med SARA (Spatial Augmented Reality Assistance)

Martin Christenson, Martin Eklund

Projektet syftar till att genom ett samarbetscentrerat arbetssätt utforska hur nya digitala tekniker (som “Spatial Augmented Reality”) kan bistå skulptering i det fysiska rummet efter en 3D-förlaga. Målet är att utveckla digitala verktyg som visuellt kan guida en konstnär i arbetet med manuell överföring av digital form till fysisk tredimensionell form. De här digitala verktygen, tillsammans med konstnärens manuella arbete, skulle kunna bli ett alternativ till maskinstyrd 3D-fräsning och printning när en 3D-modell ska översättas till fysisk form i stor skala. (2021)