För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sökandet efter det kollektiva skrattets kraft

Oscar Lara

Projektets syfte är att testa humorns kraft och dess materialisering genom produktionen av komedi som ett verktyg för att normalisera ny information, och genom detta stödja acceptansen för förändringar i samhället. Projektet använder gatukomedi (Comedia Ambulante) som verktyg, vilket är ett av de mest historiska och kulturella uttrycken i staden Lima i Peru.

Inom projektets ram har gatukomedianterna uppdaterats om den illegala gruvdriften i den peruanska djungeln. För detta syfte arrangerades flera workshoppar som resulterade i nytt komedi-material som testats i olika sammanhang. (2017)