För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Synonymer till skydd

Hannah Clarkson, Esther de Groot

I en tid med migration, individualism och många som söker ett hem blir det mer viktigt än någonsin att tänka på skydd i form av tak över huvudet. Berättelser om dessa tillflyktsorter är kopplade till mänskliga behov, men också till empati, omhändertagande och kärlek. Genom workshoppar, fallstudier, storytelling, skulpturala objekt och text utforskar projektet hur individuella behov av skydd kan uttryckas eller konceptualiseras.

Genom att använda dessa som synonymer för tanken på skydd, undersöker projektet hur olika former av poetiska språk, vare sig de är materiella, rumsliga eller språkliga, kan uttrycka berättelser om olika skyddsfunktioner. (2019)