För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tentativa transmissioner

Olivia Berkowicz, Marianna Feher

Tentativa transmissioner eftersöker undangömda narrativ och sidospår tillhörande den östeuropeiska kontexten. Med utgångspunkt i konstnärliga och akademiska praktiker, kretsar forskningsprojektet kring post-socialistiska övergångar för att tänka bortom västerländska hegemonier. Projektet tillämpar radion som plattform för sammankomster och interventioner av olika röster för att nyansera föreställningar om det forna östblockets formation. Forskningen utgår ifrån arkivmaterial och historiska materialiteter för att undersöka transnationella och multikulturella fenomen i en tid av obalans och polariserade visioner mellan centrum och periferier.

Forskningsämnet reflekterar över hur solidaritet kan kombinera främlingskap och engagemang, samt hur detta kan öppna upp för nya tolkningar och allianser utan att försumma singulariteter och mångfald. Genom koncept som off-modern, hauntology och post-memory undersöker studien relationen mellan minne och arkiv. (2020)