För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vad innebär det att bebo din fiendes hus?

Husam Abusalem

Ett sådant kolonialt byggt arv representerar ett värdesystem som är förankrat i motsättningar; samtidigt som det påminner om kolonialismens smärtsamma historia finns där såväl hem som livfulla gemenskaper. Dess existens är en vittnesbörd om segregation samtidigt som dess varande är en vittnesbörd om frigörelse. Vad kan vi lära oss av en sådan motsägelsefull verklighet? Den här samtalsserien kommer från behovet av att undersöka kolonial arkitektur, och mer specifikt hur hem skapas i Asmara och Addis Abeba, vilket det inte finns mycket forskning om.

Den existerande forskningen är dessutom dominerad av eurocentriska perspektiv vilka tenderar att marginalisera mångskiftande och komplexa arkitektoniska värden i koloniala städer. (2020)