För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vägskäl och sidospår – empiri, erfarenhet och upplevelse i den konstnärliga processen

Sigrid Sandström, Jenny Kalliokulju

Projektet utgår från konstnärerna Jenny Kalliokuljus och Sigrid Sandströms respektive praktiker inom måleri, skulptur och poesi och studerar hur dessa förhåller sig till empiri och erfarenhet. Syftet är att identifiera, belysa och analysera det material som vanligtvis ses som perifert referens- eller inspirationsmaterial i deras arbetsprocesser. Vilka delar i processerna är empiriska och vilka är associativa eller icke-materiella och hur förhåller de sig till varandra? Vad blir till empiriskt material och hur erfar vi detta?

En historisk botanisk samling är utgångspunkten för undersökningarna. Samlingen är numera vetenskapligt otjänlig, eftersom den saknar systematik och kontinuerlig data. Konstnärerna studerar och analyserar materialet på konstnärliga grunder. De deltar även i ett antal vetenskapliga mätundersökningar och experiment där sjödjup kartläggs. (2018)