För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Världen som data: material och affektiva konsekvenser av den digitala tvillingen

Jacob Broms Engblom, Amy Boulton, Lisa Trogen Devgun, Benjamin Gerdes

Processerna bakom samtida aktiviteter såsom datasetgenerering, maskininlärning och datorseende spelar en allt större roll i forskning, ekonomisk spekulation och visionerna för framtiden av kommunikation, rörlighet, stadsplanering och sociala relationer. Medan dessa processer tenderar att till stor del förbli dolda och osynliga finns det en framträdande paranoia, en ångest, hos allmänheten kring mekanismerna genom vilka data samlas och sedan monetiseras, kartläggs eller instrumentaliseras av maskinella system.

Genom att gruppera frågor under idén om algoritmisk styrning och olika variationer av osynlighet och automatisering i det tysta, hanterar projektet genom olika varierande konstnärliga metoder de ojämna och suddiga konturerna av vad som ofta presenteras för allmänheten som effektiva, strömlinjeformade och absoluta system. Den huvudsakliga problemformuleringen omfattar inkludering/uteslutning av datauppsättningar på grund av kön, ras, klass och manifestationer av solutionism/ datorseende/ algoritmisk styrning i den verkliga världen. (2020)